dendrokronológia

English Română Magyar
 
Legújabb eredmények

2017 tavaszán a Rómer Flóris Terv keretében Sepsi-szék (Kovászna megye, Románia) minden templomának tetőszerkezetét megvizsgáltuk, dokumentáltuk és ahol indokolt volt, dendrokronológiai mintavételt is végeztünk. A kutatás eredményeképpen több tetőszerkezetet, tornyot ill. haranglábat is sikeresen kelteztünk, sok esetben fontos építéstörténeti adatokhoz jutottunk. A szék legrégebbi tetőszerkezete a bodoki református templom szentélye felett áll, ez 1525-ben készült. A felmért és keltezett tetőszerkezeti dokumentációk nem csak történeti kutatások során hasznosíthatók, de a majdani helyreállítási terveknek is fontos részei lehetnek.

  

Jelenleg Dél-Mezőség fa haranglábainak dendrokronológiai kutatása folyik (2018.). Az erősen veszélyeztetett emlékekre irányuló kutatás első látványosabb eredménye a haranglábak korábban nem ismert pontos keltezése. A régió legrégebbi ilyen emléke a magyarfülpösi, amely a 17. század elején készült.

 
 
 
 
 
© 2016 Erdélyi dendrokronológiai laboratórium